Privacyverklaring Beej Benders

 1. Algemene info over deze privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij online verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Via de website van Beej Benders kun je reserveren in ons restaurant, solliciteren op vacatures, contact met ons opnemen via ons digitale contactfomulier en je aanmelden voor onze digitale nieuwsbrief voor consumenten en onze digitale nieuwsbrief voor ondernemers. Bij de uitvoering van deze handelingen verwerken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. In sommige gevallen werken wij daarbij samen met andere organisaties of bedrijven.

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

jouw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;

wanneer wij jouw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er o.a. voor  te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;

passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;

jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

Telefonisch             +31 (0)77 351 33 35

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20:00 uur

E-mail     info@beejbenders.nl

Post         Beej Benders

Mgr. Nolensplein 54, 5911 GG Venlo

 1. Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze diensten, website, digitale nieuwsbrief en social media kanalen laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is namelijk afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op onze websites jij kiest te gebruiken. Zo verwerken wij je CV, motivatiebrief en opleidingsniveau alleen wanneer je online bij ons solliciteert en spelen de gegevens als je voornaam, achternaam en e-mailadres pas een rol wanneer jij je inschrijft voor onze digitale nieuwsbrief.

2.1 Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van jou verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • Geslacht
 • Informatie die je zelf invult in een open veld, zoals allergieën of dieetwensen bij een reservering in ons restaurant of een motivatie bij een sollicitatie.
 • Interesses
 • Leeftijdgegevens over je Beej Benders klantenkaart
 • Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze websites

2.2 Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten jij gebruikt):

 • om jou de mogelijkheid te bieden te reageren, te reserveren of te solliciteren via onze website en deze informatie vervolgens goed te kunnen verwerken.
 • om met jou te communiceren door middel van het verzenden digitale nieuwsbrieven, e-mail en/of fysieke post.
 • om meer inzicht te krijgen in waar je vandaan komt en hoe je onze website gebruikt, om zo marketing activiteiten en onze website te kunnen verbeteren
 • om jouw gegevens te verwerken voor mogelijke deelname aan prijsvragen en andere acties, zodat we je kunnen bereiken wanneer je iets gewonnen hebt en onze dienstverlening te kunnen verbeteren.
 • om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch.
 1. Verstrekking aan derden

Wij geven de door jou verstrekte gegevens door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de door jou aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het ontwerpen en verzenden van onze digitale nieuwsbrieven, zodat de nieuwsbrieven uiteindelijk op jouw e-mailadres binnenkomen.

Wanneer wij jouw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleneinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat jouw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 1. Beveiligen en bewaren

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door jouw gevraagde dienst te leveren. Zo worden reserveringen voor een evenement, na afloop van het evenement weer verwijderd uit onze database met reserveringen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

 1. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 1. Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Jouw gegevens gebruik wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. Inzage en wijzigen van jouw gegevens

Je kunt contact opnemen met Beej Benders voor meer informatie over je gegevens of om een verzoek tot wijziging of verwijdering in te dienen via:

Telefonisch             +31 (0)77 351 33 35

Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 20:00 uur

E-mail     info@beejbenders.nl

Post         Beej Benders

Mgr. Nolensplein 54, 5911 GG Venlo

Om misbruik te voorkomen vragen wij je, bij een schriftelijk verzoek tot inzage, je adequaat te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie jouw BSN én jouw pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de ‘KopieID’ app voor gebruiken.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Inwerkingtreding

Deze (vernieuwde) privacyverklaring is in werking getreden op 25 mei 2018.

Recept: Ron’s Picanha in zoutkorst van de BBQ Recept: Tom’s aardbeiensoep met vijgen, balsamico en munt Recept: Ron’s kalfsoester met asperges en Hollandaisesaus Recept: Manon’s roodbaarsfilet met tuinerwtenpuree Recept: Ylvie’s Witlofsalade Onze koffiebranderij: nieuw in ons assortiment! Erwtensoep met rookworst! Boerenkool met worst Gebakken zalmfilet met wintergroenten en dille roomsaus Vegetarische paddenstoelen risotto met brokkelkaas en rucola

Nieuwsbrief